Alment socialpædagogisk opholdssted i Århus under § 66, stk. 1, nr. 5 og Midlertidigt botilbud til voksne § 107

Om os

Essensen af os

Vand og By er et opholdssted i Århus, hvor der er plads til 4 unge i alderen 14 – 23 år, og 5 voksne i alderen 18 år og til man kan klare sig selv.

Vand og By har været aktør på det socialpædagogiske område siden 1983, og vi har i denne periode beskæftiget os med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder; ADHD, asperger, autisme, omsorgssvigt, selvskade, borderline, socialangst mm.

 

Vi modtager ikke borgere, som udviser tydelig personrettet udadreagerende adfærd samt vold. Vi modtager ikke borgere med et aktivt misbrug, men vi modtager borgere med misbrug, som er beslægtet til deres diagnose, så længe der er et samarbejde med misbrugscenter derom. Dette drøftes ved de indledende samtaler.

 

Opholdssted for unge og fokus med fokus på nærvær 

Erfaringsmæssigt fungerer en afdeling bedst, når den tæller fem beboere. Denne gruppe er tilpas lille til at skabe tryghed, ro og overskuelighed, men gruppen er også tilpas stor til, at beboerne får mulighed for at udvikle nære relationer indenfor rammerne af en familie lignende struktur.

 

Hos Vand og By iværksætter vi socialpædagogiske tiltag med udgangspunkt i hver enkelt beboer. På den måde skabes der et miljø, i hvilket der tages hensyn til den enkeltes alder og formåen, og i hvilket beboernes forskellighed tydeliggøres og indgår som et positivt og konstruktivt element for alle beboerne på opholdsstedet. Samlivsformen er baseret på gensidig respekt i tale og handling. 

 

Vores sommertogt

Hos Vand og By har vi en årlig sommertogt, hvor vi beboere og medarbejdere tager på sejltur i de nordiske farvande eller de sydeuropæiske kanaler, hvorfra der er udflugter til f.eks. Disney Land eller på en shoppingtur i en storby.

 

På sommertogtet skabes der nogle stærke relationer mellem medarbejdere og unge. Disse relationer bruger vi igennem resten af året på at skabe progression. Det er vores erfaring at så stærke relationer ikke opstår igennem dagligdagen eller andre former for ferieophold. Her kan sejladsen noget helt unikt, som giver grobund for resten af årets pædagogiske arbejde. Alligevel bidrager sommertogtet til rolige og kendte omgivelser på skibet med faste rutiner. 

 

Læs mere om aktiviteter og oplevelser til unge på vores opholdssted i Århus

Vores værdier

Vores navn skal forstås sådan, at Vand symboliserer de aktiviteter, vi udfolder i ferieperioden; nemlig at sejle ombord på vores dejlige sejlskib Njord i de skandinaviske farvande, medens By symboliserer aktiviteter i forhold til en hverdag med uddannelse, arbejde og ungdomsliv.

Vand betyder med andre ord en særlig form for nærvær og oplevelser

Vi er sammen mange døgn

 • Lærer de voksne at kende og omvendt
 • Lærer de andre unge at kende
 • Lærer sig selv at kende

Det er her, vi sammen skal finde ud af, hvad vi skal bruge byens tilbud og muligheder til.

Vi har erfaring med

 • ADHD 
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser – herunder autisme
 • Kognitive vanskeligheder
 • Angst 
 • Komorbiditet (at der er flere diagnoser tilstede hos den enkelte borger). Det kan være:
  • Søvnforstyrrelser
  • Adfærdsforstyrrelser
  • Andre udviklingsforstyrrelser
  • Angst 
  • Depression
  • Spiseforstyrrelse
Et ror i solens skær

Kommuner vi har hjulpet