Velkommen til Vand & By

Et trygt opholdssted for unge og voksne i udkanten af Aarhus
Ledige §43 pladser
0
Ledige §107 pladser
0

Når andre trækker sig,
træder vi til

Vand og By er et opholdssted for unge og voksne i Aarhus, der vægter at se vores beboere i øjenhøjde. Vi tager afsæt i et inkluderende menneskesyn, hvor vi gennem en fortrolig og afslappet atmosfære sætter den enkelte beboer i fokus. Det gør også, at vi gør det muligt at skræddersy opholdet efter den enkelte borgers behov.

 

Vi er et socialpædagogisk opholdssted for unge og voksne med erfarne og professionelle ansatte, der hver især har de rette kompetencer til at imødekomme vores beboere og deres behov bedst muligt. Vi har løbende kompetenceudvikling og hvert år er personalet på kurser eller uddannelse, for at blive klogere på vores beboere for at kunne hjælpe dem bedst muligt. 

 

 Målgruppen er børn/unge i alderen 14-17 år, samt 18 og op, i hver sin afdeling.  

Primær indskrivningsårsag er:
Opmærksomheds-, udviklings- og/eller tilknytningsforstyrrelse. 

Målgruppen kan herudover have følgende komorbiditeter: 

 • • Kriminalitet, ikke-personfarlig. 
 • • Selvskadende adfærd. 
 • • Omsorgssvigt. 
 • • Overgreb. 
 • • Andet socialt problem. 
 • • Indadreagerende adfærd. 
 • • Angst. 
 • • Stressbelastning. 
 • • Udviklingshæmning. 
 • • Forandret virkelighedsopfattelse. 
 • • Personlighedsforstyrrelse. 

 

Al personale har:

– Efteruddannelse i Autismespektrumforstyrrelser. 

– Grundlæggende kursus i psykiske lidelser herunder selvskade, OCD, Angst, Borderline mm. 

– LA2 metode kursus.

– Medicinhåndtering og udlevering. (Faste årlige kurser)

– Kursus i hygiejne ift. medicin

– Kursus i UTH ift. Insulin

– Magtanvendelse(Faste årlige kurser)

 

 

 

Fokus på relationen mellem medarbejdere og beboere

Hos Vand og By udspringer vores værdigrundlag af en anerkendende tilgang, hvor målet er at motivere til en positiv forandring hos den enkelte. Vores måde at motivere vores beboere kommer både til udtryk i vores aktive dagligdag med hyppige sejlture, hvor vi søger at motivere beboerne til at indgå i et stærkt og betydningsfuldt fællesskab. Men det kommer også til udtryk i vores faglige tilgang, hvor vi i en tæt relation med beboeren stabler en motiverende og langsigtet plan på benene, hvor vi på baggrund heraf fører den enkelte på rette kurs.

 

Et ror i solens skær

Vi imødekommer det, vores beboere kæmper med

Vand og By er et opholdssted for unge og voksne og et paragraf 85 botilbud. Det betyder, at Vand og By tilbyder omsorg og hjælp til voksne og unge, der har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt tilbyder hjælp til voksne og unge der oplever særlige sociale problemer.

 

Læs mere om vores botilbud og opholdssted for unge og voksne i Århus.

 

Vi har blandt andet speciale i at hjælpe voksne og unge, der er berørt af én eller flere af nedenstående lidelser. 

Kognitive forstyrrelser og vanskeligheder

Kognitive forstyrrelser og vanskeligheder er ofte i komorbiditet med andre lidelser, og kan skyldes noget fysisk, fx en hjerneskade, men kan også være en aldersbetinget konsekvens. Kognitive forstyrrelser og vanskeligheder påvirker hjernens evne til at huske , bevare overblik og bearbejde information og holde koncentration.

Komorbiditet

Hos Vand og By kan vi også hjælpe voksne og unge, der oplever komorbiditet. Komorbiditet betyder, at der er flere lidelser tilstede hos den enkelte person. Det gæler både psykiske og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder, og kan være både søvnforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, andre udviklingsforstyrrelser, angst, depression, spiseforstyrrelse etc.

Tilknytnings-forstyrrelser

Tilknytningsforstyrrelser er en lidelse, der opstår som følge af, at en persons fysiske og følelsesmæssige behov for beskyttelse og nærhed ikke opfyldes. Dette kan på sigt medføre, at personen oplever besvær med social interaktion

Personligheds-forstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser er en psykiatrisk lidelse, hvor en person afviger fra sin egentlige personlighed, hvilket også kan komme til udtryk overfor øvrige personer. Derfor kan personlighedsforstyrrelser også medvirke til adfærdmæssige udfordringer

Autisme

Autisme går også under betegnelsen autisme-spektrumforstyrrelse (ASF), og er en udviklingsforstyrrelse, der kan vise sig ved problemer med at indgå i sociale sammenhænge. Derudover kan personer med autisme også have kommunikations- og sprogvanskeligheder samt en tendens til gentagne mønstre i adfærd og interesser.

ADHD

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, der oftest kommer til udtryk ved manglende koncentrationsevne samt uopmærksomhed. Personer med ADHD har ofte også andre psykiske og adfærdmæssige udfordringer. Derudover kan personer med ADHD ofte forekomme hyperaktive og impulsive.

Vi ønsker at skabe et hjem for vores beboere

Vand og By er et opholdssted og botilbud for voksne og unge, hvor der er fokus på rummelighed – det gælder både mental og fysisk rummelighed. Hos os er der nemlig plads til alle og ikke mindst alle forskelligheder. 

 

Vi er et trygt og socialt botilbud og opholdssted, der ligger i udkanten af Aarhus, og som består af en række mindre enheder. Vi arbejder ud fra en familielignende struktur i hjemmelige omgivelser. Det gælder både indendørs og udendørs. Vi har indrettet vores opholdssted i Århus, så det ikke ligner en typisk døgninstitution. Derimod er indretningen hjemlig og varm.